Efteruddannelsesmidler

Afsatte efteruddannelsesmidler pr. medarbejder jvf. de af DANSKE ARK og ARKITEKTFORBUNDET indgåede overenskomster for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2010. Beløbene afsættes med 1/12 ultimo hver måned. 25% af det afsatte beløb placeres forlods i pulje. 75% er til rådighed til individuel anvendelse i optjeningskalenderåret samt det efterfølgende kalenderår. Beløbet skal dække udgift til studierejser, kurser, transport m.v. og den ansattes løn under efteruddannelse. Der henvises i øvrigt til overenskomstens aftaler for anvendelse af afsatte efteruddannelsesmidler. Yderligere informationer om overenskomsten kan fås ved henvendelse til egen organisation.

Værktøjskasser

DIN KURSUSAGENT
Overse aldrig et kursus indenfor dit interesseområde.
DINE UDVALGTE KURSER
Du har valgt  0 til din liste